It is your road and your alone.
Others may walk it with you, but no one can walk it for you.
CZ | EN
Fotografie Mgr. Nikola Kotalová

O mně

Jmenuji se Nikola Kotalová. Jsem profesí psycholožka. Poskytuji individuální, skupinová a párová psychoterapeutická sezení pro dospělou klientelu.

Obracet se na mě mohou lidé, kteří např.:

 • mají zájem lépe poznat sama sebe, cítí potřebu se v sobě lépe vyznat;
 • chtějí pracovat na svém osobnostním růstu;
 • řeší vztahové a partnerské problémy;
 • hledají posilnění, podporu, porozumění;
 • chtějí se vyrovnat s rozchodem, rozvodem, ztrátou;
 • procházejí složitou životní situací např. závažným onemocněním svým nebo blízkého člověka;
 • potřebují pomoc při naplňování svých možností;
 • cítí potřebu smířit se s událostmi, které je nečekaně zasáhly a které přinesly závažné důsledky/ cítí potřebu vyrovnat se s traumatickou událostí;
 • by se rádi připravili na očekávanou životní změnu;
 • se pokouší přijmout svoji novou životní roli;
 • mají pocit, že „toho je na ně moc“ apod.

Profesní životopis a dosažené vzdělání

01/2014 – doposud psycholožka v předatestační přípravě
2014 ukončený akreditovaný kurz První psychické pomoci ve zdravotnictví pod záštitou Systému psychosociální intervenční služby (SPIS).
2010 – 2014 ukončený psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA).
08 – 12/2013 psycholožka ambulance neziskové organizace zaměřené na rodiny s dětmi v Plzni na hlavní pracovní poměr.
2008 – 2013 ukončené magisterské studium na katedře psychologie Filozofické fakulty (nyní Psychologický ústav) Masarykovy Univerzity, získání diplomu: jednooborový psycholog.
2012 – 2013 vlastní terapeutická a poradenská činnost pod supervizí v rámci terapeutického výcviku PCA v Brně v prostorách Masarykovy Univerzity, poskytovaná bezplatně.
2013 externí člen výběrové komise pro studentské a profesionální výjezdy do zahraničí u dánské organizace AIESEC AAU v Aalborgu.
2012 ukončený akreditovaný kurz komplexní krizové intervence, získání oprávnění pracovat jako: krizový intervent.
2011 – 2012 rozšíření všeobecného rozhledu v oblasti psychologie jako výměnný student na Aarhus Univerzity, Department of Psychology.
2007 – 2010 ukončené bakalářské studium na katedře Speciálních studií Pedagogické fakulty Palackého Univerzity, získání diplomu: speciální pedagog – etoped.