It is your road and your alone.
Others may walk it with you, but no one can walk it for you.
CZ | EN
Fotografie interiér

Psychoterapie & poradenství

V rámci své privátní praxe poskytuji individuální, skupinovou i párovou psychoterapii. Uplatňuji zde zásady a způsoby Přístupu zaměřeného na klienta (PCA). Jedná se o přístup zaměřený na člověka nebo-li terapii zaměřenou na klienta, založený C. R. Rogersem. Tento psychoterapeutický směr je nedirektivní, tedy vyžaduje základní motivaci klienta sám u sebe něco změnit. K této činnosti mě opravňuje ukončené kompletní psychoterapeutické vzdělání.

Jedno sezení zpravidla trvá 50 minut. Počet sezení se odvíjí podle toho, s čím klient přichází a také podle toho jaké další změny se v jeho životě postupně odehrávají. Může stačit jedno setkání, nebo se může ukázat potřeba dlouhodobější spolupráce. Zpravidla klienti absolvují alespoň 6 setkání. V každém případě je třeba se nejprve dohodnout na termínu prvního setkání a to buď emailem nebo telefonicky.


Neplýtvejte zbytečně energií trápením a prostě to zkuste! Nemusíte být se svými problémy sami, můžeme se na ně společně podívat a prozkoumat další možnosti. Je škoda nechat věci dojít do krajních mezí.

Setkání mohou probíhat i anonymně.